Перспективи інноваційної освіти в Україні

Мета сучасної освіти полягає у створенні умов для саморозвитку учнів та формуванні їхньої здатності приймати незалежні рішення. Досягнення цієї мети передбачає впровадження інновацій у систему освіти.


Інноваційний розвиток освіти – це комплекс нововведень у вигляді організаційних та змістових змін, спрямованих на нарощування інноваційного потенціалу освітньої системи. Для досягнення цієї мети важлива системна координація зусиль всіх учасників освітнього процесу, які разом формують основу інноваційної стратегії.


Що передбачає інноваційна освіта?

Інтерактивні технології у навчанні. Одним із ключових аспектів інноваційної освіти є використання інтерактивних технологій. Від віртуальної реальності до ігрових платформ, такі інструменти надають учням не лише можливість отримати доступ до інформації, але й забезпечують практичне застосування набутих знань.

Адаптивне навчання. Інновації в освіті спрямовані на індивідуалізацію навчання. Адаптивні платформи та програми пропонують студентам персоналізований підхід, де вони можуть вивчати матеріал у власному темпі та обирати предмети, що відповідають їхнім інтересам.

Зміна ролі вчителя. Інноваційна освіта також трансформує роль вчителя. Замість традиційного лектора, педагог перетворюється на наставника та фасилітатора навчання. Основний акцент здійснюється на розвитку критичного мислення, творчих навичок та комунікативної компетентності.

Глобальні технологічні партнерства. Завдяки інноваціям, освітні установи встановлюють партнерства з технологічними компаніями для створення та розвитку передових навчальних програм. Це відкриває студентам унікальні можливості працювати над реальними проєктами та впроваджувати свої знання на практиці.


Виклики впровадження інноваційної освіти в Україні

В Україні інноваційна освіта стикається з низкою викликів, які впливають на її розвиток та ефективність.

Технологічна відсталість. За даними «Глобального інноваційного індексу», оприлюдненого Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, у 2022 році Україна посіла 57 місце серед 132 країн. Це вказує на необхідність впровадження сучасних технологій у навчальний процес.

Низький рівень цифрової грамотності населення. В Україні спостерігається достатньо низький рівень цифрової грамотності населення. Цей факт підтверджується нещодавнім соціологічним дослідженням Міністерства цифрової трансформації України щодо цифрових навичок громадян. Згідно з даними дослідження, 47,8% українців володіють цифровими навичками нижче позначки «базовий рівень». При цьому кількість громадян, які не мають жодних цифрових навичок становить 11,2%.

Нерівність доступу до освіти. Переважна більшість інновацій торкається великих міст, тоді як школи, розташовані у віддалених районах, мають обмежений доступ до новітніх підходів та ресурсів.

Низька фінансова підтримка. Згідно зі звітом OECD, видатки на освіту в Україні є одними з найнижчих серед країн Європи, що ускладнює впровадження інноваційних програм та проєктів.

Нестабільність програмних змін. Періодичні зміни в освітніх програмах та методиках впровадження створюють виклик для педагогічної спільноти, ускладнюючи адаптацію до нововведень.Недостатня підготовка педагогічних кадрів. Багато вчителів не мають достатньої підготовки до роботи з інноваційними методиками та технологіями.

Для подолання цих викликів потрібна комплексна стратегія, яка враховуватиме технологічний розвиток, фінансову підтримку, регіональну нерівність та підготовку вчителів


Проєкт «Школа вгору — цифрова компетенція»

Проєкт «Школа вгору» — цифрова компетенція», що відбувся у період з 17 по 21 травня 2022 року, став важливим кроком до підвищення рівня цифрової грамотності вчителів. Учасники, включаючи координаторку проєкту Марію Гуляєву, випускницю освітньої лабораторії HOUSE OF EUROPE Маргариту Сороку, амбасадорку програми «Супергерої FAST» Ірину Димову, та представника Благодійного фонду «Щире серце» Оксану Лис, об’єднали зусилля для підвищення якості освіти.

Проєкт дав можливість проведення локальних тренінгів, які вчителі планували впроваджувати у своїх школах після навчання. По завершенні проєкту була опублікована стаття «Проєкт «Школа вгору — цифрові компетентності і психосоціальна підтримка». Ця ініціатива стала важливим кроком у співпраці Благодійного фонду «Восток SOS» та департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації.

На початку 2023 року, проєкту розпочав новий етап, співпрацюючи з відомими установами та організаціями, спрямованими на подальше підвищення якості освіти та психосоціальну підтримку учнів і вчителів. Партнерство з Благодійним фондом «Восток SOS», MONDO, «Щире серце» та «Справжні українці» мало на меті розширення можливостей у доступі до якісної освіти та забезпечення технічними засобами для оптимізації навчального процесу.

Проєкт «Школа вгору» надихає на розвиток інновацій у сфері освіти та створення нових можливостей для підвищення ефективності навчання. Плани проєкту передбачають постійну підтримку вчителів та учнів, що сприятиме створенню сприятливого навчального середовища та подальшому покращенню якості освіти.


Текст створено бо медіа у партнерстві з проєктом «Школа вгору».
Вам може сподобатись!