Гайд інституціями Європейського Союзу

Як працює ЄС, які його основні інституції та що вони роблять.  


15 хвилин

Коли у буденності ми обговорюємо політичні теми, то зазвичай маємо на увазі інституції: президент, парламент, депутати/ки, міські голови, уряд та міністерства. Якби Україна була в  Європейському Союзі, то сюди б додалися ще й їх інституції. Так, ми тримаємо курс на вступ до ЄС, але чи розуміємо основи його роботи? 


Філософія ЄС: для чого він взагалі

Європейський Союз – це родина демократичних Європейських держав, які працюють разом, щоб удосконалити життя їх громадян та створювати кращій світ.

Цінностями ЄС є людська гідність, свобода, рівність, верховенство права, права людини та демократія. 

Місія ЄС – гарантувати мир, свободу та безпеку в Європі та навколо неї. А також просувати та захищати демократію та універсальні права в Європі та навколо.  


Система прийняття рішень та їх виконання  

У кожній хорошій демократії є розподіл на три гілки влади (законодавчу, виконавчу та судову), який забезпечує систему стримувань та противаг. У ЄС також. Проте, загальна система (політичний устрій) є дещо складнішою. Тому ми почнемо із схеми інституцій, а далі зʼясуємо про кожну з них. 

Джерело: CC BY-SA 3.0 de

До законодавчої гілки належить: Європейський парламент, який обирається громадянами ЄС та представляє її; Рада Європейського Союзу, яка представляє окремі держави-члени.  

Вищим органом виконавчої гілки є Європейська комісія, яка відстоює інтереси ЄС загалом. 

Судову гілку складає Суд Європейського Союзу. Крім цього також є Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) та Суд Аудиторів.

До прийняття рішень в ЄС залучені в основному три інституції: Європейська комісія, Європейський парламент і Рада Європейського Союзу. Єврокомісія прописує та ініціює закони, а Європарламент і Рада – ухвалюють. Інші інституції також впливають на розробку та ухвалення законів. Крім того важливими принципами процедури прийняття рішень в ЄС є «консультація», «згода» та «спільне ухвалення рішень».


Європейський парламент

Вищий законодавчий орган ЄС, який обирається громадянами ЄС шляхом прямого голосування. 

Основні повноваження Європарламенту:

 • Парламент приймає закони;
 • Спостерігає за демократичністю та законністю дій інших інституцій ЄС;
 • Може затверджувати або відхиляти призначення членів Єврокомісії, а також має право осудити Комісію в цілому;
 • Спільно з Радою поділяє повноваження щодо ухвалення бюджету ЄС.

Термін дії повноважень Європарламенту — 5 років. Станом на кінець 2022 року складається з 705 представників. Кількість представників у парламенті від кожної держави відповідно до кількості населення. Так, наприклад, Німеччина має 96 представників в Європарламенті з населенням приблизно 80 млн осіб, а Мальта та Люксембург по 6 представників з населенням 500-600 тисяч осіб. 

В Європарламенті є Президент, який є спікером. Президент підписує більшість актів, ухвалених шляхом спільного прийняття рішень, включаючи бюджет ЄС.


Рада Європейського Союзу 

Її часто називають просто Радою або Рада міністрів. Рада ЄС — це законодавчий орган, який разом з Європейським парламентом вносить правки, затверджує або накладає вето на пропозиції Європейської комісії, яка має право законодавчої ініціативи (внесення законів на розгляд).

Рада ЄС складається з 27 міністрів національних держав і може засідати у різних варіаціях присутніх міністрів. У залежності від тематики засідання міністри можуть змінюватися. 

Роль Президента Ради ЄС є адміністративно-політичною. В адміністративному контексті він відповідає за процедури та організацію роботи Ради. Це включає в себе скликання Ради на засідання, а також керівництво роботою COREPER та інших комітетів і робочих груп. В політичному контексті — це роль успішного вирішення проблем і посередництва між різними сторонами в Раді ЄС.

Рада має шість основних обов’язків:

 1. Приймати закони; 
 2. Координувати широку економічну і соціальної політики держав-членів;
 3. Укладати міжнародні договори між ЄС та іншими країнами або міжнародними організаціями;
 4. Затверджувати бюджет ЄС, спільно з Європарламентом;.
 5. Розвивати спільну зовнішню та внутрішню політику ЄС і політику безпеки;
 6. Координувати співпрацю між національними судами та поліцією у кримінальних справах.

Європейська комісія 

Вищий орган виконавчої влади ЄС. До єврокомісії входять 27 комісарів та Президент Єврокомісії. Їх призначають держави-члени та погоджують з Президентом Єврокомісії та Європарламентом. Комісари зобов’язуються діяти в інтересах ЄС, а не виконувати вказівки від національних урядів. Комісія призначається кожні п’ять років впродовж шести місяців після виборів до Європейського парламенту. 

Європейська Комісія виконує чотири основні функції: 1) пропонувати законодавчі акти Парламенту та Раді; 2) керувати та впроваджувати політику та бюджет ЄС; 3) забезпечити виконання європейського права (спільно з Судом ЄС); 4) укладати міжнародні угоди та представляти ЄС на міжнародній арені.


Суд Європейського Союзу

Функцією Суду ЄС є єдине тлумачення та застосування законодавства ЄС у всіх країнах ЄС. Так закон стає рівним для всіх.

Суд складається з одного судді від кожної держави-члена, щоб були представлені всі 25 національних правових систем ЄС. Проте з міркувань ефективності Суд рідко засідає у повному складі. Зазвичай він засідає у вигляді «Великої палати» лише з 13 суддів або в палатах із п’яти чи трьох суддів.

До повноважень суду належить:

 • спостереження за дотриманням країнами-члени та інституціями ЄС вимоги закону;
 • вирішення правових спорів між державами-членами ЄС, інституціями ЄС, підприємствами та окремими особами. 

Громадяни ЄС також можуть подавати справи до цього суду, якщо вони вважають, що установа ЄС порушила їхні права. Судді в колегії Суду ЄС представляють кожну державу-члена. Вісім генеральних адвокатів представляють суду публічні та неупереджені думки щодо справ, які він розглядає.


ФІнансові інституції: Рахункова палата та Європейський центральний банк

Рахункова палата виконує в основному функцію спостереження за використанням коштів ЄС інституціями ЄС, а також особами та організаціям, які використовують фінанси ЄС. 

У випадку виявлення зловживань чи фінансового шахрайства Рахункова палата передає свої висновки Європейському відомству по боротьбі з шахрайством. 

Рада ЄС обирає до Рахункової палати 1 члена від кожної країни ЄС з шестирічним терміном повноважень та можливістю поновлення. Також члени Рахункової палати обирають Президента на трирічний термін з можливістю переобрання. Президента обирають з числа членів Рахункової палати. 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) керує валютою «євро» та захищає цінову стабільність в ЄС. Він також реалізує монетарну та економічну політику ЄС, співпрацюючи з центральними банками кожної з держав-членів. Лише 17 із 27 країн-членів прийняли євро, і в цих країнах (відомих як єврозона) Центральний банк особливо тісно співпрацює з банками країн-членів, щоб дозволити випуск банкнот євро.

Це лише короткий опис семи основних інституцій ЄС, аби була зрозуміла загальна картина. Крім них також є агенції, комітети, на яких покладені законодавчі та виконавчі функції. 


Ця публікація розроблена ГО “ЙОДА” за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії. Будь-які думки, викладені у цій публікації, належать “ГО ЙОДА” і не обов’язково відображають погляди USAID, урядів США, Канади або Великої Британії.
Вам може сподобатись!

Огляд структури НАТО

Як функціонує і з чого складається Організація Північноатлантичного договору (НАТО)